About

Historik

Salget af grundene i Eldoradoudstykningen påbegyndtes den 1. juni 1960. Arkitekt Arne Jacobsen ejede de ca. 40 tønder land samt det meget smukke hus på hovedparcellen som han byggede i 1938. Sommerhuset fremstår i dag som da det blev bygget, og er vist det eneste fredede sommerhus i Danmark.

Sommerhuset og det store areal blev købt af et konsortium i Højby. Prisen var 731.437 kr., hvilket var ni gange ejendomsskylden, som var 80.200 kr. Konsortiet solgte sommerhuset og det store areal til Handels- og Finansieringsselskabet af 1959 I København, der udstykkede arealet og forestod salget fra hovedparcellen. Ved salget i 1960 blev grundene opdelt efter 1., 2. og 3. række fra vandsiden, og prisen var henholdsvis 5,00, 4,50 og 4,00 kr. pr. kvadrat alen. Der blev pålagt grundene strenge servitutter - se deklarationerne under stk. 10 -fordi man ønskede et naturskønt område, hvilket vi i dag kan glæde os over. Sommerhuset blev i 2011 solgt til Realdania Byg.

Efter en grundig restaurering og opdatering svarende til nutidens, dog med respekt for fortiden, er huset nu udlejet.

Copyright @GFEldorado.dk